Onze Support Command collega Henk de Pater – Lima 6 – hield tijdens zijn missie een dagboek bij. Op basis daarvan verscheen in 2019 dit boek.

Beschrijving van het boek:

Het persoonlijke verhaal in dit boek portretteert het onomvattelijke conflict in Bosnië vanuit de rol van de schrijver, Henk de Pater. Hij werd als dienstplichtig militair van november 1994 tot eind mei 1995 vrijwillig uitgezonden naar Bosnië en diende als genist voor Support Command, de ondersteunende eenheid van Dutchbat. In 2018 en 2019 reisde de auteur verschillende malen terug naar Bosnië. De schrijver plaatst bewonderingswaardig zijn eigen ervaringen van toen en nu, aangevuld met schrijnende anekdotes, in de brede context van de Balkanverhoudingen. Zijn kwetsbaarheid is de sterkste kracht in het verhaal, wat de verwoestende effecten van de oorlog op hemzelf, op militairen, maar ook op de Bosnische bevolking toont. In alle openheid toont de schrijver aan hoe het onderbelichte onderwerp van het collectieve trauma van de Balkanoorlog vandaag de dag nog vele slachtoffers kent.De opbrengst van het boek zal naar fonds Veteranenhond gaan.