Hoofdstuk 1

DOEL EN MISSIE VAN HET SUPPORT COMMAND

Lukavac is de locatie van het 1 NL VN Support Command. De fabriek, luisterend naar de naam “Boris Kidric” vormt het onderkomen en ligt op ongeveer 10 km van het vliegveld Tuzla. Het is een zeer grote petrochemische fabriek die al twee jaar buiten werking is, behalve dan het deel van de cokesfabriek dat voor de stroomvoorziening van de stad Lukavac zorgt.

Hoewel er eind januari 1994 al “Supporters“ aanwezig waren op het fabrieksterrein, wordt 4 februari gezien als de “geboorte” van het Support Command. Op die dag werd het contract met de fabriek getekend in de directeurskamer. Dutchbat is een eenheid met 2 hoofdcomponenten: een versterkt Infanterie-bataljon met ongeveer 570 militairen, met een operationele taak en een Operational Support Command met een logistieke taak.

Het Support Command is een speciaal voor deze VN missie samengestelde logistieke eenheid. Dat wil zeggen dat de taak is toegespitst op taak van de de te steunen operationele eenheid, 11 Infanterie Bataljon. Dit houdt in dit geval in: Bevoorrading, Herstel, Geneeskundige Dienst en Genie.

Voor de uitvoering van deze taak beschikte het Support Command in het begin over 480 militairen. Hiervan zijn ongeveer 200 dienstplichtig en er waren 85 genisten met hun materiele middelen in de initiële fase voor de constructiewerkzaamheden ingedeeld. Ook is er tot september 1994 een Klu-vervoersdetachement van 20 pax actief die hun bijdrage leverde.

De taken van het Infanteriebataljon waren: waarborgen van stabiele omstandigheden, zodat humanitaire hulp kon worden verleend, alsmede het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking en het voorkomen van vijandelijkheden. In november 1993 kreeg C-Dutchbat opdracht deze taken vanaf januari 1994 in Srebrenica en Zepa te gaan uitvoeren.