Hoofdstuk 15

VERHUIZING SUPPORT COMMAND

Door de problematiek rond de clearances verblijven de bemanningen van de konvooien vaker in Busovaca of Santici dan in Lukavac. Kort na de inrichting van het Support Command, in maart 1994, deden al geruchten over een mogelijke verhuizing de ronde. Dit was ingegeven door de, zo was achteraf gebleken, onhandige ligging van Lukavac omdat de oorspronkelijke korte route naar Srebrenica werd afgesloten.

Uiteindelijk wordt besloten tot formering van een nieuwe eenheid, voortkomend uit een fusie van het voormalige Tranportbataljon en het Support Command in Busovaca en Santici, de verblijfplaatsen van het Transportbataljon.

Voor het Support Command betekent de samenvoeging het vertrek uit Lucavac. Wat ook meespeelde was de verminderde behoefte van de UNHCR, de VN-hulporganisatie. Door een bestand tussen Kroaten en molims rijden nu ook burger-konvooien, die een deel van het werk van het Transportbataljon hebben overgenomen.

Het Tranportbataljon heeft al een deel van haar capaciteit afgestoten en daardoor verdwenen honderveertig funties. De samenvoeging tot 1(NL/BE)VN LogTbat (logistiek en transportbataljon)onderstreept het streven naar een efficientere manier van werken en levert in totaal een besparing van 200 militairen op.

De verhuizing is een omvangrijke operatie die voor 20 mei moet zijn afgerond. De fabrieksgebouwen moeten in de oude staat worden opgeleverd aan de directie, hetgeen neerkomt op de verwijdering van tonnen materiaal. De grote onderhoudstent van de onderhoudsgroep, de branstofopslagplaatsen, prefaps, bijgebouwtjes, munitiebunker, wascontainers, keuken, doucheprefabs, schuilbunkers en de defencewall: alles wordt afgebroken.

De bevoorrading van de Nederlandse eenheden wordt nu in zijn geheel in Busovaca gepland; de konvooien rijden centraal vanuit Santici.

Over de planning van de verhuizing nog het volgende: – Cdt 1 NLVN SUPPORT COMMAND – Lkol Dick Modderman:

Ik kreeg in december 1994 opdracht van bgen Brinkman om het Support Command samen te voegen met het Tbat en heb dat weten uit te stellen tot het voorjaar, met als argument dat het in de winter al moeilijk genoeg was om over de wegen en geitenpaden te rijden en dat ik niet van plan was onnodige risico’s te nemen. Dit was wel tegen het zere been van die generaal. Ik heb hierin overigens wel gelijk gekregen van Ltgen Couzy. In april 1995 hebben we kans gezien om alle containers en overig materiaal in slechts 14 dagen tijd te verhuizen. Wij konden dit doen met hulp van een Deens Transportbataljon en dat heeft mij slechts een fles jenever gekost”.

In de derde week van maart 1995 verhuist de Staf van het Support Command dan toch naar “Hotel Nunspeet” in Busovaca terwijl een nadetachement door gaat met werkzaamheden met betrekking tot het opleveren het “Boris Kidric” fabriekscomplex.