Hoofdstuk 17

BRONNEN

Diverse artikelen in edities van: Dutch Post – Achterbannier – Defensiekrant tijdens bezoek NIMH

Met speciale dank aan Drs. R. (Richard) J.A. van Gils

Diverse artikelen in edities van: Dutch Post – Achterbannier – Defensiekrant– Supporter (weekblad van en voor het personeel van 1 (NL) VN Support Command) eigen collectie

Opzet, inrichten en “Lessons Learned” van het Support Command OPERATIONEEL-LOGISTIEKE ERVARINGEN IN BOSNIE HERCEGOVINA – PRESENTATIE TEN BEHOEVE VAN DE INTENDANCE DIENSTVAKDAG OP 26 OKTOBER 1994 – door Kolonel W. van Dullemen

Telefonisch interview en correspondentie Lkol b.d. Marc Boeren – de 1e S3-Stafofficier en lid verkenningsgroep van 1 (NL) VN Support Command

Correspondentie met Cdtn 1 NLVN SUPPORTCOMMAND: kol b.d. Habraken & Lkol b.d. Dick Modderman

NIOD -> Srebrenica: een ‘veilig’ gebied Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area

Trouw

Defensie (1)

Defensie (2)

Google -> incident Deense Leopards