Hoofdstuk 6

DOEL EN MISSIE VAN DUTCHBAT

 

DUTCHBAT INFANTERIEBATALJON Sterkte:

1 (NL) VN Infanteriebataljon Staf B +C Cie in Srebrenica 629 pax

1 (NL) VN Infanteriebataljon A cie in Simin Han 120 pax

 

(de personeelssterktes varieerden gedurende het verloop van de missie – zo waren er bijvoorbeeld eerst veel Genisten)

DUTCHBAT SUPPORTCOMMAND Sterkte:

Voor de uitvoering van deze taak beschikte het Support Command in het begin over 480 militairen. Hiervan waren er ongeveer 200 dienstplichtigen EN er waren 85 genisten met hun materiele middelen in de initiële fase op locatie Srebrenica en Simin Han voor de constructiewerkzaamheden ingedeeld. (Accufabriek + Loodsen + een voormalige fabriek in dorp). Het Support Command was een speciaal voor deze VN missie samengestelde logistieke eenheid.

Dat wil zeggen dat de opdracht was toegespitst op de taak van de te steunen operationele eenheid, 11 Infanterie Bataljon. Dit hield in dit geval in: Bevoorrading KL I – V, Herstel, Geneeskundige Dienst en Genie. Dus behalve Intendancers en AAT-ers verbleven er dus ook militairen van de Regimenten van de TD, GNK, Korps Administratie en Verbindingsdienst en de Genie op de Compound in Lukavac. Anders geformuleerd:

1. De bevoorrading met voeding, post, reserveonderdelen, kleding, brandstof , munitie en medische goederen.

2. Onderhoud van het materieel, berging en beheer van een reservevoorraad voertuigen

3. Geneeskundige verzorging

4. En tenslotte de aanleg van infrastructurele voorzieningen zoals waarnemings-torens, schuilonderkomens en onderhoud en renovatie van gebouwen door de Genie

 

Dus behalve Intendancers en AAT-ers verbleven er dus ook militairen van de Regimenten van de TD, GNK, Korps Administratie en Verbindingsdienst en de Genie op de Compound in Lukavac.