De Reüniecommisie 1(NL) VN Support Command kijkt met voldoening terug op de reünie van zaterdag 25 mei jl. in Stroe. Ongeveer 200 veteranen van het Support Command hadden zich op 10 mei jl.  uiteindelijk formeel aangemeld en waren door de commissie o.m. in het bezit gesteld van een QR – code om tot de kazerne en de reünie locatie te worden toegelaten.
Dit aantal (200) vormde voor de commissie ook het uitgangspunt om de beeldjes te bestellen, die na afloop van de reünie aan alle aanwezige veteranen zijn uitgereikt.
De commissie beschikt helaas niet over een reserve – voorraad beeldjes t.b.v. veteranen die om – welke begrijpelijke reden dan ook – zich niet hebben aangemeld of konden aanmelden voor de reünie.
Om die reden is verzending van beeldjes aan veteranen, die niet formeel als deelnemer zijn geregistreerd niet mogelijk.

Heb je ook foto's die je op deze website wilt laten zien?

Upload ze via We-transfer en gebruik info@1-nl-vn-supportcommand.nl als ontvang email adres. We zetten deze dan z.s.m. op de website.

Bezoek ook deze websites eens:

.