De televisieprogramma’s NOVA en RTL Nieuws hadden speciaal een ploeg naar Frankrijk gestuurd, correspondenten zaten met bloknoot in de aanslag, toen commissievoorzitter François Loncle een mededeling voorlas. Het Franse ministerie van Defensie heeft ‘een afspraak’ met het Joegoslavië-Tribunaal. Getuigen die in Den Haag achter gesloten deuren worden gehoord, zullen in Parijs met dezelfde procedure te maken krijgen. Zowel de generaal Janvier als generaal Morillon, geestelijk vader van de enclaves, verdween achter een dichte deur.

Bij aankomst hield Janvier zijn mond stijf dicht tegen de pers. Morillon zei: ‘De reden dat de zitting besloten is, is simpelweg dat er onthullingen zouden kunnen worden gedaan over mensen die worden beschuldigd door het Joegoslavië-Tribunaal (TPI).’Tot nu toe waren alle vier de hoorzittingen openbaar geweest. Niet alleen de journalisten waren perplex. Woensdagochtend was ex-premier Juppé gehoord, waarna commissievoorzitter Loncle de aanwezigen hartelijk had uitgenodigd voor de openbare bijeenkomst van gisteren. Ook de commissie kreeg de oekaze van het ministerie van Defensie pas woensdagmiddag. ‘Ik had ook graag eerder van die afspraak gehoord’, zei commissie-rapporteur François Lamy in een reactie. Maar het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag liet, bij monde van voorlichter Christian Chartier, weten: ‘Er is geen afspraak. En als er een besluit is om militairen achter gesloten deuren te horen, is dat zeker niet op verzoek van het Joegoslavië-Tribunaal gebeurd.’ Met andere woorden: het Franse ministerie van Defensie besloot woensdag eenzijdig dat parlementaire controle een groot goed is, maar het moet niet te gortig worden. Met de ‘afspraak’ doelde het ministerie op de garantie van het Joegoslavië-Tribunaal dat Franse militairen in

Den Haag achter gesloten deuren zouden worden gehoord. Frankrijk was bij de instelling van het TPI aanvankelijk zeer terughoudend met het sturen van zijn soldaten als getuigen. Met hun grote militaire traditie zijn de Fransen zeer zuinig op alles wat het met leger te maken heeft. De minister van Defensie vreesde dat als er onverkwikkelijke zaken boven zouden komen, de getuigen wel eens figuurlijk in de beklaagdenbank terecht zouden kunnen komen. De garantie van besloten zittingen trok de Fransen over de streep. ‘Maar de huis clos van het TPI staat volkomen los van eventuele besloten zittingen van de parlementaire commissie in Parijs’, onderstreept TPI-voorlichter Chartier. De parlementaire waarheidsgravers staan nu voor aap en de weg is vrij voor nieuwe speculaties over de Franse rol in Srebrenica, waaraan dit onderzoek nu juist een eind had moeten maken.

Met name de rol van generaal Janvier voor en tijdens de inname van de enclave Srebrenica is tot op vandaag door geheimzinnigheid omgeven. Janvier was in 1995 de hoogste bevelhebber van de VN-troepen in voormalig Joegoslavië. Hij was degene die in samenspraak met NAVO-generaal Smith moest beslissen over eventuele luchtaanvallen op de Bosnische Serviërs. Hij zou begin juni een geheime afspraak hebben gemaakt met de Bosnisch-Servische generaal Mladic: Franse gegijzelde militairen zouden worden vrijgelaten, in ruil voor het afzien van luchtaanvallen.

De Nederlanders in Srebrenica riepen in hun benarde uren keer op keer om luchtaanvallen. Die niet kwamen. Van de getuigen die tot nu toe in het openbaar door de onderzoekscommissie zijn gehoord, heeft er niet één gezegd te geloven in een geheime Frans-Servische overeenkomst