Hoofdstuk 13

DE UITMERGELING VAN DUTBAT IN SREBRENICA

Als er al clearance wordt gegeven, dan dwingt Pale veranderingen – lees verminderingen – in de belading of de hoeveelheid goederen af. Eten, brandstof en munitie mogen niet in de door Dutchbat bestelde hoeveelheden geleverd worden. De beladingslijsten en konvooisamenstelling moeten dan ook keer op keer onder tijdsdruk worden gewijzigd. De majoor en de sergeant-majoor binnen de Staf van het Support Command die daarmee belast zijn hebben er bijzonder veel werk aan.

De Servische autoriteiten bepalen de regels en hùn wil is wet. Men kan stellen dat in januari 1995 de uitmergeling van Dutchbat in Srebrenica al begon. Ook wordt de doorgang soms geblokkeerd. En moet er brandstof afgestaan worden als omkoopmiddel.

Het is voorgekomen dat een bevoorradingskonvooi uit Lukavac gedurende 3 weken geen clearance kreeg om te rijden. Toen er wel gereden kon worden met voedsel en brandstof telde de lading tevens 135 postzakken! De laatste 2 maanden voor de val staan verlofgangers die retour komen vanuit Nederland vast op Zagreb. Ze mogen er niet in en keren weer om naar Nederland. Zo wordt Dutchbat systematisch uitgehold.

Op de compound draait alles op diesel: voertuigen, verwarming en generatoren die zorgen voor de verbindingen. Geregeld moet er overgeschakeld worden op noodscenario’s. Enkele malen is de situatie voor wat betreft verse levensmiddelen en water kritiek geweest. Echter met houdbare rantsoenen en gevechtsrantsoenen is een redelijke voorraad opgebouwd waardoor men zich kon redden.

Er zijn foto’s waarop te zien dat Dutchbat-personeel noodgedwongen jerrycans met rivierwater vult.