Hoofdstuk 2

WIJZIGINGEN, BELEMMERINGEN EN TENSLOTTE DE KEUZE VAN DE LOCATIE.

De ontplooiing van DUTCHBAT werd belemmerd door 3 keer (deels) een opdrachtwijziging en 3 keer een routewijziging naar Srebrenica. De duur en de omloopafstand was meer dan het dubbele geworden. De Lukavac-locatie leek niet logisch. Hoe was dat zo ontstaan??

Het was in eerste instantie de bedoeling, ook vanuit de politiek, dat Dutchbat in Centraal Bosnië ingezet zou worden in de omgeving van de Vitez-pocket/ Visoko, waar het CANBAT zat. Daar zou het Infanteriebataljon haar AOR (Area Of Operations) krijgen. Daarop waren ook de personele en materiële middelen van zowel het Infbat als Sptcmd afgestemd. De omloopafstand naar Split zou dan 2 dagen bedragen voor laden/lossen/retour.

INFANTERIEBATALJON OP LOCATIE VISOKO

Maar in november 1993 kreeg Dutchbat opdracht haar taken vanaf januari 1994 in Srebrenica en Zepa te gaan uitvoeren en niet vanuit de locatie Visoko. Bosnia Herzegovina Command bleef prioriteit geven aan de ontplooiing van Dutchbat, omdat de Canadese regering bleef aandringen op vertrek van CANBAT. Zij konden zo hun taken over geven aan Dutchbat.

INFANTERIEBATALJON OP LOCATIE SREBRENICA + VISOKO

CANBAT mocht op enig moment qua bevoorrading van de eenheid in Srebrenica niet meer de route via Sarajevo gebruiken. De Serven gingen niet meer akkoord en dit bleef tijdens de verkenning door 11 Infbat ook zo, zij moesten toen via Tuzla naar Srebrenica rijden.

En zo is door de verkenningsgroep van het Support Command begin december 1993 besloten in de buurt van Tuzla te gaan verkennen. Men kwam op Lukavac uit. Eén van de voordelen van de locatie was dat daar een redelijk groot ommuurd en omheind gedeelte was, Support Command kon daar de opslag met Bravinzakken (Bravin= brandstofvulinstallatie) stallen, die plek was er erg geschikt voor. Het was makkelijk te beveiligen. Ook was de locatie vlakbij NORDBAT, een eenheid van Noorse, Zweedse en Deense eenheden; bij de opbouw van de Compound kregen de Nederlanders veel ondersteuning van Nordbat.